Giải Thưởng

Phần thưởng

CUP VÔ ĐỊCH - Hạng I Giải Đấu 360mobi Super STAR

CUP VÔ ĐỊCH - Hạng II Giải Đấu 360mobi Super STAR

CUP VÔ ĐỊCH - Hạng III & IV Giải Đấu 360mobi Super STAR

Kỷ Niệm Chương Cá Nhân - Quà tặng tri ân tuyển thủ