Thông báo thay đổi giá nạp trực tiếp trong game

Xin chào các STAR,

BĐH xin thông báo về sự thay đổi giá các gói thanh toán trực tiếp trong game (In-App Purchase - IAP) theo chính sách mới của AppStore & Google Play, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng từ 05/10/2022

Tên Gói
WebPay & In App Purchase
In App Purchase (in-game) Ghi Chú
Giá mới - Áp dụng từ ngày 05/10
Google Apple
80 Kim Cương 25,000 ₫   25,000 ₫  Chỉ chạy In App Purchase (in-game)
165 Kim Cương 49,000 ₫   49,000 ₫ 
100 Kim Cương     Chỉ chạy webpay
250 Kim Cương 79,000 ₫   79,000 ₫   
500 Kim Cương 149,000 ₫   149,000 ₫  Thẻ Tháng
1000 Kim Cương 299,000 ₫   299,000 ₫   
1500 Kim Cương 449,000 ₫   449,000 ₫  2 vé ưu đãi
2500 Kim Cương 779,000 ₫   779,000 ₫   
5000 Kim Cương 1,499,000 ₫   1,499,000 ₫ 
Giá Các Gói Quà
Gói quà 10 Point 25,000 ₫   25,000 ₫  Tuỳ theo từng sự kiện mà các gói quà có tên khác nhau
Gói quà 20 Point 49,000 ₫   49,000 ₫ 
Gói quà 50 Point 79,000 ₫   79,000 ₫ 
Gói quà 70 Point 99,000 ₫   99,000 ₫ 
Gói quà 80 Point 129,000 ₫   129,000 ₫ 
Gói quà 100 Point 149,000 ₫   149,000 ₫ 
Gói quà 150 Point 199,000 ₫   199,000 ₫ 
Gói quà 180 Point 249,000 ₫   249,000 ₫ 
Gói quà 200 Point 299,000 ₫   299,000 ₫ 
Gói quà 260 Point 379,000 ₫   379,000 ₫ 
Gói quà 300 Point 449,000 ₫   449,000 ₫ 
Gói quà 350 Point 499,000 ₫   499,000 ₫ 
Gói quà 450 Point 649,000 ₫   649,000 ₫ 

***Đây là chính sách thay đổi của store điều chỉnh giá nạp trực tiếp trong game, giá nạp trên WEBPAY sẽ không thay đổi.

Tên Gói
WebPay
WebPay Ghi Chú
80 Kim Cương - Chỉ chạy In App Purchase (in-game)
165 Kim Cương
100 Kim Cương 20,000 ₫  chỉ chạy webpay
250 Kim Cương 50,000 ₫  -
500 Kim Cương 100,000 ₫  Thẻ Tháng
1000 Kim Cương 200,000 ₫  -
1500 Kim Cương 300,000 ₫  2 vé ưu đãi
2500 Kim Cương 500,000 ₫  -
5000 Kim Cương 1,000,000 ₫ 
Giá Các Gói Quà
Gói quà 10 Point 10,000 ₫  Tuỳ theo từng sự kiện mà các gói quà có tên khác nhau
Gói quà 20 Point 20,000 ₫ 
Gói quà 50 Point 50,000 ₫ 
Gói quà 70 Point 70,000 ₫ 
Gói quà 80 Point 80,000 ₫ 
Gói quà 100 Point 100,000 ₫ 
Gói quà 150 Point 150,000 ₫ 
Gói quà 180 Point 180,000 ₫ 
Gói quà 200 Point 200,000 ₫ 
Gói quà 260 Point 260,000 ₫ 
Gói quà 300 Point 300,000 ₫ 
Gói quà 350 Point 350,000 ₫ 
Gói quà 450 Point 450,000 ₫ 

- Vào lúc 10:00 05/10, giá các gói nạp trong game sẽ thay đổi hiển thị theo chính sách mới.


- Thời gian đồng bộ giá nạp chính sách mới sẽ tùy thuộc vào Store, nên sẽ có trường hợp trong game hiện giá mới nhưng STAR nhấn thanh toán hiện giá cũ. Mong các STAR thông cảm vì sự bất tiện trên!

App icon

NGÔI SAO THỜI TRANG
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Cài Đặt